Styrelse samt styrelsemöten 2023

Planerade styrelsemöten 2023

2023-01-10

2023-02-14

2023-04-11

2023-05-10

2023-08-23

2023-09-13

2023-10-18

2023-11-15

Program 2023

Styrelsen 2022

Maria Svensson

Ordförande

070-622 65 69

Karin Nytorp

Kassör

070-515 79 64

Kerstin B Lindgren

Sekreterare

070-372 98 16

Lena Kassman

ledamot

070-671 24 43

Anneli Lundqvist

Ledamot

070-378 72 66

Marie Karlsson

Ledamot

070-351 96 31

Josefine Rönnqvist

Ledamot

0730-255 811

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem