Stödperson

Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. Det är vårt medlemslöfte och en av grundstenarna i vårt arbete. Vår stödperson har själva gått igenom en bröstcancerbehandling, är utbildad och har tystnadsplikt. Är tränade i att lyssna men delar också gärna med sig av egna erfarenheter. Alltid med det goda samtalet som både främsta medel och mål. Många upplever att omgivningen har svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer ofta för med sig. Att få tala med någon som själv har genomgått en bröstcancerbehandling kan då vara ett värdefullt stöd. Igenkänning och förståelse lindrar oro och skapar gemenskap.

händer på varandra smal.jpg

Många upplever att omgivningen har svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer ofta för med sig. Att få tala med någon som själv har genomgått en bröstcancerbehandling kan då vara ett värdefullt stöd. Igenkänning och förståelse lindrar oro och skapar gemenskap.

Vem är en stödperson?
En stödperson är en bröstcancerbehandlad person som har arbetat sig igenom sitt eget sjukdomsförlopp och kommit i psykisk balans. Hen är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått Bröstcancerförbundets stödpersonsutbildning och även fortbildningar. Stödpersonen arbetar ideellt, har tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Hen ger hjälp och stöd genom att lyssna men delar också gärna med sig av egna erfarenheter.

Stöd till närstående
Som partner, barn, syskon, förälder, vän eller arbetskamrat till den som fått en bröstcancerdiagnos kan du känna dig maktlös. Men du är ett ovärderligt stöd bara genom att finnas till hands och lyssna! Om den drabbade vill, följ med på läkarbesöken. På så sätt får ni tillgång till samma information och ni har lättare att komma ihåg både frågor och svar.

Du som närstående behöver också stöd. Många vittnar om att det känns bra att få dela med sig av sina tankar och rädslor, och även höra andra närstående berätta. Tveka därför inte att kontakta någon av våra stödpersoner eller närståendestödjare. Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt.

Håll inte barnen utanför. Svara på barnens frågor! De förstår mer än man tror och mår bättre av att få förklaringar än att gå ensamma och fundera.

Stödperson

Anna Hellström

Stödperson

070-544 65 02

annahellstrom72@live.se

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem