Bröstcancerrapporten 2022

En smartare, individanpassad bröstcancerscreening kommer att rädda liv. Det är vad årets bröstcancerrapport vill belysa.

Publicerad 13 oktober 2022

Bild bröstcancerrapport 2022

Brostcancerrapporten 2022

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad bröstcancerscreening

Var tionde kvinna har mycket täta bröst. Det medför att tumörer är svåra att upptäcka med mammografi. I dag skulle 200 000 kvinnor mellan 40–74 år behöva undersökas med andra metoder för att kunna utesluta en potentiell tumör. Två av tre cancrar upptäcks vid screening med mammografi, men med individanpassad screening skulle fler tumörer hittas tidigare.

– Vi vill att alla kvinnor ska känna sig trygga med att de screenas med fungerande metoder. Vi uppmanar Socialstyrelsen att individanpassa screeningen för kvinnor med täta bröst. Det skulle rädda liv, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Åtta av tio kvinnor efterfrågar information om sin risk

Bröstcancerrapporten 2022 visar att nära hälften av kvinnorna, 47 procent, har hört talas om täta bröst, vilket är mer än dubbelt så många som i Bröstcancerförbundets granskning 2019 då endast 21 procent hade hört talas om att täta bröst. Åtta av tio kvinnor anger också att de skulle vilja hainformation om sin risk att utveckla bröstcancer. I årets undersökning är det dubbelt så många kvinnor, 11 procent, jämfört med 6 procent 2019, som faktiskt fått information om att de har täta bröst vid mammografi. Detta trots att Socialstyrelsen inte uppdaterat rekommendationerna om hur riskgruppen med täta bröst ska informeras och undersökas.

– Medvetenheten om täta bröst som riskfaktor för bröstcancer är utbredd. Vi måste se till att alla kvinnor som vill få information om risk för bröstcancer får det. På så sätt kan de vara uppmärksamma på sin brösthälsa och göra medvetna livsstilsval, säger Susanne Dieroff Hay.

Varannan bröstradiolog vill införa nya rutiner

Bröstcancerförbundets granskning visar också att nio av tio radiologer är medvetna om att det är svårare att upptäcka bröstcancer hos kvinnor med täta bröst vid mammografi. Drygt hälften av de svarande bröstradiologerna, 55 procent, vill införa nya rutiner för att informera om brösttäthet om de får resurser. Tre av fyra bröstradiologer anger mer personal och större budget som förutsättning för att introducera kompletterande screeningmetoder.

–I dag finns det en större medvetenhet om riskfaktorer bland radiologer och fler undersökningstekniker att välja på. Det gör att allt fler ställer sig frågan om vi inte kan screena mer effektivt, säger Per Hall, professor vid Karolinska institutet.

I Sverige har drygt 40 procent av kvinnorna mellan 40–74 år så kallade täta bröst och omkring 10 procent har mycket täta bröst. Kvinnor med mycket täta bröst är drabbade på två sätt, de har 5–6 gånger högre risk att drabbas av bröstcancer och dessutom är deras mammografibilder extra svåra att tyda då den täta körtelvävnaden kan dölja en potentiell tumör.

Varje år drabbas omkring 8 000 kvinnor av bröstcancer. Att upptäcka en cancer tidigt förbättrar prognosen och möjligheten till framgångsrik behandling.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem