#bekämpabröstcancer #röstenförbrösten

Var tionde kvinna som kallas till mammografi har mycket täta och svårundersökta bröst. Det innebär att brösten behöver undersökas både oftare och med andra metoder än mammografi, eftersom tät körtelvävnad kan göra en eventuell tumör svår att upptäcka. Ställ dig bakom vårt upprop för kvinnors rätt till individanpassad screening. Skriv under på bröstcancerförbundet.se/vistårbakom

30 september

Bröstmönster
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem