Uttalande med anledning av att mammografin begränsas tillfälligt på grund av coronaviruset

Det är olyckligt att regionerna tillfälligt behöver begränsa den allmänna mammografiscreeningen, men vi har stor förståelse för den svåra situation som råder i vården och i samhället. Nu är det viktigt att patienter med störst vårdbehov prioriteras. Vår förhoppning är att åtgärden med begränsad screening bidrar till minskad smittspridning av covid-19 och optimering av personella resurser i vården. Vi uppmanar nu kvinnor att noggrant undersöka sina bröst och uppsöka vård om de upptäcker någon förändring. Vid misstanke om tumör genomförs mammografi för att ställa diagnos.

27 maj

Susanne 800x400px.jpg

Bröstcancer i siffror

  • Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer
  • Nära 8 000 kvinnor och cirka 60 män per år får diagnosen bröstcancer
  • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor
  • Två av tre fall upptäcks vid mammografiscreening
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem